Ay: Ocak 2024

Doğal Dil İşleme (NLP): Gelişen Teknolojiyle Dilin Gücü

Günümüzde, doğal dil işleme (NLP) teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte dilin anlaşılması, yorumlanması ve işlenmesi konularında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Bu makalede, NLP’nin temel kavramlarından başlayarak, günümüzdeki uygulama alanlarına kadar geniş bir perspektif sunulacaktır. NLP Nedir? NLP Teknolojisinin Evrimi: Uygulama Alanları: NLP’nin Zorlukları ve Geleceği: Örnek Proje : Github

Back To Top